Skoči na sadržaj

PR Fondacije Mladen Selak

Marinu Končar poznajem duže godina. Obavlja sada funkciju podparola Fondacije „Mladen Selak“ koji obnavlja Pupinov fond. Marina je vrlo vredna, obrazovana, odgovorna i istrajna na poslu. Kao novinar vrlo brzo shvata suštinu stvari i mnoge informacije je u stanju da kreativno obradi. Sa saradnicima je vrlo korektna, poverljiiva i draga osoba u komunikaciji.

 Prateći rad Fondacije „Mladen Selak“ upoznala je Inovacijski pokret, koji preko trideset godina traje na ovim područjima. Vrlo brzo je ušla i razumela idejne principe Pokreta u funkciji oporavka privrede i savladala stručnu terminologiju. U sam Pokret uvela je sveži mladalački duh i veliki broj značajnih i kreativnih ljudi. Smatram da bi svako poželeo saradnika kao što je Marina Mia Konča

 PREDSEDNIK FONDA

 Pat. Ing. Milan Božić

Autor dokumentarnog filma o Fondu „Mladen Selak“ gde je jedan od sagovornika bio i predsednik SANU Nikola Hajdin.

Autor sam dokumentarnog filma   – Život i delo Milana Božića – Utočište  (predsednika Fonda „Mladen Selak“)

PR Fonda „Mladen Selak“, fonda koji preko 30 godina pomaže Inovacijski pokret u našoj zemlji, koji je pomogao preko 2000 studenata i mladih pronalazača, a koji radi na obnovi Pupinovog Fonda.

Ispred Fonda „Mladen Selak“ na danima posvećenim Mihajlu Idvorskom Pupinu u Beogradu (PR Fonda)

Nj.K.V Princeza Jelisaveta Karađorđević

Fond “Prvi srpski ustanak“ u saradnji sa Fondacijom “Mladen Selak“ iz Beograda, u sali Ekonomsko ugostiteljske škole “Slobodan Minić“, organizovao je promociju knjige “Sa pašnjaka do naučenjaka“ Mihajla Pupina.

Promocija knjige u Vevčanima (Makedonija)

Fond “Prvi srpski ustanak“ u saradnji sa Fondacijom “Mladen Selak“ iz Beograda, u sali Ekonomsko ugostiteljske škole “Slobodan Minić“, organizovao je promociju knjige “Sa pašnjaka do naučenjaka“ Mihajla Pupina.

Gradska biblioteka Pančevo, promocija knjige

Promocija knjige „Sa pašnjaka do naučenjaka“ održana je u svečanoj sali Vojne akademije.Susret sa kadetima Vojne akademije i učenicima Vojne gimnazije

Promocija knjige u Kruševcu.

Oktobarski susreti pronalazača, Idvor 2019.

Oktobarski susreti pronalazača, Idvor 2015.

Oktobarski susreti pronalazača, Idvor 2016.

Oktobarski susreti pronalazača, Idvor 2014.

Oktobarski susreti pronalazača u organizaciji SANU, Idvor 2013.

Svečana akademija „Voji u čast“, Žabari

Velikani srpske nauke I tehnike sa osvrtom na delo Mihajla Pupina – (o Mihajlu Pupinu, Milana Božića predsednik Fonda “Mladen Selak” )- Druga kragujevačka gimnazija

Promocija knjige „Sa pašnjaka do naučenjaka“ u Skupštini grada Beograda

Deo aktivnosti Fonda.