Skoči na sadržaj

Association Mia Di Serbica

Registracija

Ciljevi Udruženja:
Dijaspora:
• izrada baze podataka;
• uspostavljanje i unapređivanje veza i saradnje sa dijasporom i njihovim potomcima, klubovima i društvima;
• organizovanje obrazovnih, kulturnih, umjetničkih i sportskih manifestacija u dijaspori;
• prezentacija i popularizacija stvaralaštva dijaspore u starom zavičaju;
• organizovanje škola jezika;
• negovanje istorijskih, duhovnih, kulturnih i drugih nacionalnih vrijednosti naroda Srbije među dijasporom;
• prikupljanje, obrada i štampanje istorijske građe o srpskoj dijaspori;
• organizovanje seminara i konferencija o pitanjima dijaspore;
• popularizacija privrednih i turističkih mogućnosti Srbije;
• zajednička realizacija humanitarnih programa i akcija, kao i seminara konferencija iz oblasti kojom se bave najuspešniji Srbi dijaspore.
• saradnja sa delom stanovništva koje se iselilo iz Srbije i odreklo državljanstva države Srbije. Dati mogućnost i iseljenicima da pokažu zainteresovanost i priđu našim projektima.
• Okupljanje intelektualnih potencijala srpske Dijaspore da uzmu učešće u projektima u zemlji, podstaći brojne kontakte i raditi na raznim vidovima saradnje, učešća naučne dijaspore u domaćim naučno istraživačkim projektima i usavršavanja našeg naučnog podmlatka na prestižnim univerzitetima i institucijama u svetu uz pomoć istaknutih naučnika iz dijaspore.

Očuvanje srpske tradicije, umetnosti, kulture, duhovnosti

• istraživanje, zaštita i revitalizacija nacionalnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa nacionalnih manjina kroz edukacije, produkciju i promociju savremenog stvaralaštva u sferi tradicionalnih umetnosti;
• podsticanje, unapređenje i razvoj amaterskog stvaralaštva dece i mladih u oblasti kulture;
• podsticanje mladih talenata u sferi tradicionalnih umetnosti;
• rad na stvaranju dela iz oblasti kulture i umetnosti
• podsticanje stvaralaštva osoba sa invaliditetom u oblasti kulture;
• promocija, podsticanje i razvoj kulturnih i estetskih vrednosti;
• podsticanje interkulturnog dijaloga i međunarodne saradnje u oblasti kulture;
• decentralizacija i demetropolizacija umetnosti i kulture kroz stvaranje uslova za dostupnost kulturnih dobara nacionalne i svetske kulturne baštine, podsticanje stvaralaštva i usklađen razvoj lokalne zajednice u oblasti kulture;
• podsticanje tržišta umetničkih dela i drugih kulturnih tvorevina;
• podsticanje donatorstva, mecenstva i sponzorstva u kulturi;
• Organizovanje umetnika u cilju razvoja svih vidova i pravaca umetnosti
Podsticanje razvoja srpske kulture i umetnosti

Ekologija (Ekologija u službi (eko)turizma):

• Promovisanje ekologije, zaštite životne sredine, zdravih stilova života, lekovitog bilja
• Rad na unaprijeđenju ekologije, zaštite životne sredine, zdravih stilova života, istraživanja lekovitog bilja,
• Rad na uvođenju ekologije u turističke trendove.
(organizovanje tribina, organizovanje edukativno/kreativnih radionica za decu i odrasle)

Turizam (ruralni turizam):

• Niz aktivnosti sa stanovništvom u ruralnim područjima u cilju privlačenja turista i stvaranje dodatnog prihoda njihovim porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima, čime se ostvaruje ekonomski razvoj i razvitak tih područja, podiže životni standard, smanjuje odliv ruralnog stanovništva, a sve na načelima održivog razvoja i očuvanja postojećih prirodnih resursa.
(agroturizam, aktivnosti u prirodi, kulturni turizam, avanturistički, izletnički turizam, pripremu tradicionalne hrane, izradu suvenira i druge slične oblike turizma).

Stari zanati Srbije – rukotvorine:
Radionice u kojima će učestvovati žene, deca i ugrožene krategorije.

Rad sa socijalno osetljivim kategorijama stanovništva:

• Stariji ljudi u gradskoj i seoskoj sredini
• Nezaposleni
• Osobe sa invaliditetom
• Deca i omladina
• Socijalno osetljive kategorije stanovnistva ( izbeglice, raseljena lica)

Promovisanjem lika i dela Mihajla Pupina
• podsticanje napredovanja talentovane dece, a sve kroz vrednosti koje je negovao Mihajlo Pupin.

Umrežavanje sa drugim udruženjima koja imaju iste ciljeve, kao i sa drugim Udruženjima koji obuhvataju građane druge veroispovesti, a u cilju promovisanja različitih kultura i tradicija.

Koordinatori Mia Di Serbica su Vaši savetnici u Srbiji. Povezuju Vas sa najboljima i stoje Vam na raspolaganju tokom boravka u matici.

Naš tim saradnika čine najeminentniji stručnjaci iz svih oblasti,  izabrani potpuno nepristrasno, na osnovu iskustva, ostvarenih priznanja, kvaliteta rada i stope uspešnosti.

Association Mia Di Serbica, Medveđa

PIB 110779076

Matični broj: 28257171

Zastupnik: Marina Mia Končar

Tel:    +381631131622

E-mail: mia.di.serbica@gmail.com

Dinarski tekući račun: 265331031000251384

Račun po osnovu donacija i sponzorstva: 265331031000251481

Devizni račun za donacije u humanitarne, naučne i kulturne svrhe (Account for donations in charitable, scientific and cultural purposes of the Client): RS35265100000021143238