Tehnička podrška Prestige MIA

Gerontološki centar u Kragujevcu je, 26.09.2017. godine

Gerontološki centar u Kragujevcu je, 26.09.2017. godine, svečano otvorio Blok za palijativnu negu i zbrinjavanje, uz prisustvo gospodina Nikolasa Bizela, šefa sektora operacija EUDEL i doc. dr Saše Trandafilovića, vršioca dužnosti pomoćnika ministra – Sektor za ekonomsko-finansijske poslove u Ministarstvu za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja.
Projektom „Palijativna nega I zbrinjavanju u lokalnoj zajednici“, ostvarene su značajne koristi za korisnike i lokalnu zajednicu.
Realizacija projekta počela je 2011. godine kada je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja prepoznalo značaj usluge palijativne nege. Ministarstvo je te godine finansiralo nadogradnju objekta sa 105.000 eura. Evropska unija je 2015. godine nastavila podršku kroz projekat „Palijativna nega i zbrinjavanje u lokalnoj zajednici“ sa 253.396,33 eura.

Tehnička podrška Prestige MIA