Техничка подршка посете Рачи

Е. ПОЛЬГУЕВА (заместитель главного редактора) – Независимая народная газета ’Советская Россия’

Карађорђев дом у Рачи покрај Крагујевца био је некада једно од најлепших здања Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. Ова зграда је задужбина краљице Марије која је саграђена још 1932. године. Првобитно је била намењена ратној сирочади. Затим је, у доба братства и јединства, имала школску намену. Карађрођев дом проглашен је спомеником културе од значаја.

 

Рача, 21.09.2013.

PRESTIGE-MIA