Promocija najmlađih podoficira Vojske Srbije

Takovo, 15.10.2021.